Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 31.10.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozów szkolnych uczniów niepełnosprawnych organizowanych przez Gminę Zagórów


Załącznik nr 1 - Regulamin przewozów szkolnych uczniów niepełnosprawnych organizowanych przez Gminę Zagórów