Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 12.10.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych