Informacja 2015 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Zagórowie w roku 2015 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową