Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r. zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórówa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie