Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego