Uchwała Nr XIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych