Uchwała Nr VII/88/2011 z dnia 30.09.2011 r.

 

Uchwała Nr VII/88/2011 z dnia 30.09.2011 r. zmieniajaca uchwałę nr VII/22/2003 Rady miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów