Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz

 
Skarga Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/34/2011 z dnia 6.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz
 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej Zagórowa nr V/34/2011 z dnia 6.05.2011 r.  w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz.