Uchwała Nr XXIII/149/2009 z dnia 10.03.2009 r.

 

Uchwała Nr XXIII/149/2009 z dnia 10.03.2009 r. zmianiająca uchwałę w sprawie Regulaminuokreślającego na rok2009 wysokości staawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów