Uchwała Nr XXII/144/2009 z dnia 20.02.2009 r.

 

Uchwała Nr XXII/144/2009 z dnia 20.02.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie oplat targowych