Uchwała Nr XV/183/2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała Nr XV/183/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci, terminu i miejsca składania deklaracji

 

Wzór deklaracji