PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

 
W Urzędzie Miejskim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Dane zawarte w ewidencjach , rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach  i godzinach pracy w urzędzie gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Aktualnie za pośrednictwem BIP-u udostepniamy zarządzenia burmistrza i uchwały rady miejskiej z bieżacej kadencji.