ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

 
BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW - Roman Kulterman
 
ZASTĘPCA BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW - Karol Błaszczak
 
SEKRETARZ - Joanna Mięta
 
SKARBNIK - Iwona Ignaszak
 
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - Anna Parus
 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - Joanna Kempińska
 
KIEROWNIK REFERATU INWESTYJNO - KOMUNALNEGO - Tomasz Jabłoński
 
KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ZAGÓRÓW - Joanna Kempińska
 
PREZES ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WODNYCH Sp. z o.o. - Michał Król
  
KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - Marzena Rogowska
 
DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAGÓROWIE - Łukasz Parus
 
DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE - Katarzyna Nowicka