Uchwała Nr XXXV/251/2010 z dnia 29.10.2010 r.

 

Uchwała Nr XXXV/251/2010 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnioskóe o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej