Uchwała Nr XXXIV/236/2010 z dnia 08.10.2010 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/236/2010 z dnia 08.10.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów