Uchwała Nr XXXIII/227/2010 z dnia 27.08.2010 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/227/2010 z dnia 27.08.2010 r. w sprawie przyjecia Programu wspierania edukacji uzdolnionych  dzieci i młodzieży