Uchwała Nr XXXIII/179/2006 z dnia 25.10.2006 r.

 

 

Uchwała Nr XXXIII/179/2006 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie przyjecia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów