Uchwała Nr XXXIII/178/2006 z dnia 25.10.2006 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/178/2006 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/118/2005  z dnia 30.03.2005 r.