Uchwała Nr XXXIII/158/98 z dnia 05.06.1998r.

 

Uchwała Nr XXXIII/158/98 z dnia 05.06.1998r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Zagórów