Uchwała Nr XXXIII/157/98 z dnia 05.06.1998r.

 

 

Uchwała Nr XXXIII/157/98 z dnia  05.06.1998r. w sprawie  uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w: Drzewcach, Łukomiu i Oleśnicy gm. Zagórów