Uchwała Nr XXXIII/281/2018 z dnia 15.11.2018 r.

 

 

Uchwała Nr XXXIII/281/2018  dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zagórów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania