Uchwała Nr XXXIII/280/2018 z dnia 15.11.2018 r.

 

 

Uchwała Nr XXXIII/280/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  Nr 28/1485/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. stwierdzająca w części nieważność ww. uchwały