Uchwała Nr XXXII/271/2018 z dnia 11.10.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXII/270/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Zagórów

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.580.2018.3 z dnia 14 listopada 2018 r.