Uchwała Nr XXXI/216/2010 z dnia 23.04.2010 r.

 

Uchwała Nr XXXI/2016/2010 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Zagórów