Uchwała Nr XXXI/215/2010 z dnia 23.04.2010 r.

 

Uchwała Nr XXXI/215/2010 z dnia w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków