Uchwała Nr XXXI/170/2006 z dnia 30.06.2006 r.

 

 

Uchwała Nr XXXI/170/2006 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Zagórów - część I

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów - część II