Uchwała Nr XXXI/266/2018 z dnia 28.08.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXI/266/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast