Uchwała Nr XXXI/265/2018 z dnia 28.08.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXI/265/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.411.2018.3 z dnia 26.09.2018 r.