Uchwała Nr XXX/259/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/259/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów