Uchwała Nr XXX/258/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/258/2018 z czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zagórów