Uchwała Nr XXX/257/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/257/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zagórów