Uchwała Nr XXVIII/184/2009 z dnia 10.11.2009 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/184/2009 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów

 

Załącznik Nr 1