Uchwała Nr XXVIII/162/2006 z dnia 24.02.2006 r.

 

 

Uchwała Nr XXVIII/162/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005 r.