Uchwała Nr XXVIII/247/2018 z dnia 28.03.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/247/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę