Uchwała Nr XXVIII/244/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/244/2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mariantów.