Uchwała Nr XXVIII/244/2018 z dnia 28.03.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/244/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów