Uchwała Nr XXVIII/243/2018 z dnia 28.03.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/243/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych