Uchwała Nr XXVII/279/2014 z dnia 05.09.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVII/279/2014 z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast