Uchwała Nr XXVII/156/2002 z dnia 24.06.2002 r.

 

Uchwała Nr XXVII/156/2002  z dnia 24.06.2002 r. w sprawie utworzenie zamkniętego obwodu glosowania na terenie gminy i miasta Zagórów w celu przeprowadzenia wyboró do rady miejskiej., rady powiatu i sejmiku województwa w wyborach samorzadowych w 2002 r.