Uchwała Nr XXVII/155/2002 z dnia 24.06.2002 r.

 

Uchwała Nr XXVII/155/2002  z dnia 24.06.2002 r. w sprawie podziału gminy i miasta Zagórów na okregi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych