Uchwała Nr XXVII/153/2005 z dnia 28.12.2005 r.

 

Uchwała Nr XXVII/153/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokosci stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokosci i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów