Uchwała Nr XXVII/152/2005 z dnia 28.12.2005 r.

 

 

Uchwała Nr XXVII/152/2005  z dnia 28.12.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy i miasta Zagórów - Rozdział I-III

 

Uchwała Nr XXVII/152/2005 z dnia 28.12.2005 r. - Rozdział IV-VI

Uchwała nr XXVII/152/2005 z dnia 28.12.2005 r. - Rozdział VII-X