Uchwała Nr XXVI/269/2014 z dnia 21.05.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/269/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

DEKLARACJA