Uchwała Nr XXVI/265/2014 z dnia 21.05.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/265/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaowania przestrzennegodla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów