Uchwała Nr XXVI/153/2002 z dnia 22.04.2002 r.

 

 

Uchwała Nr XXVI/153/2002  z dnia 22.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr NI/40/1999 Rady miejskiej Zagórowa z dnia 23 kwietnia 2]1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych