Uchwała Nr XXVI/151/2002 z dnia 22.04.2002 r.

 

 Uchwała Nr XXVI/151/2002 z dnia 22.04.2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2001 r. i udzielenia Zarzadowi absolutorium

 

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 r.

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5