Uchwała Nr XXVI/139/2005 z dnia 02.12.2005 r.

 

 

Uchwała Nr XXVI/139/2005 z dnia 02.12.2005 r. w sprawie opłat targowych