Uchwała Nr XXVI/138/2005 z dnia 02.12.2005 r.

 

 

Uchwała Nr XXVI/138/2005 w sprawie podatku od nieruchomości