Uchwała Nr XXV/261/2014 z dnia 11.04.2014 r.

 

Uchwała nr XXV/261/2014 z dnia 11.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regualminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczególowych waruków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wsokości i warunków wypłacania nagórd dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pzedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów