Uchwała Nr XXV/225/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/225/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów